Σχετικά

Αναλυτική περιγραφή εργαστήριου θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ

Σκοπός του εργαστηρίου είναι

 • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη μέθοδο του Θεατρικού Παιχνιδιού και της Διερευνητικής Δραματοποίησης (inquiry drama).
 • Να παρουσιάσει Θεατρικές Τεχνικές και Παιχνίδια που μπορούν να βοηθήσουν τους εμψυχωτές (εκπαιδευτικούς- φοιτητές) στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, στη διαθεματική εργασία στο σχολείο και σε θέματα Αγωγής Υγείας / σχολικού εκφοβισμού.
 • Να αναπτύξει δραστηριότητες αίσθησης, κίνησης, έκφρασης, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να μπαίνουν στη σύμβαση του παιχνιδιού
 • Να αποκτήσουν επαφή με την Παιδαγωγική Θεάτρου σε θεωρητικό επίπεδο

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα

 • Θεατρικό Παιχνίδι – οι 4 φάσεις ανάπτυξής του
 • Θεατρικές Τεχνικές – Επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της Γλώσσας
 • Παιχνίδια Θεατρικής Έκφρασης
 • Διερευνητική Δραματοποίηση (inquiry drama) (φάσεις ανάπτυξης)
 • Επινόηση και σκηνική απόδοση ιστοριών
 • Η θεατρική εμπειρία στο μάθημα
 • Ο σκηνικός χώρος και τα αντικείμενα στο θεατρικό παιχνίδι
 • Η σημασία και ρόλος του Εμψυχωτή και της Ομάδας
 • Από το Εργαστήρι της τάξης στη Θεατρική Παράσταση

Στα εργαστήρια γνωρίζουμε

 • Παιχνίδια Γνωριμίας
 • Παιχνίδια Μεταμόρφωσης
 • Ασκήσεις Χαλάρωσης – Παρατήρησης και Συγκέντρωσης της Προσοχής
 • Παιχνίδια Σωματικής Κίνησης και Έκφρασης
 • Λεκτικά και Ρυθμικά Παιχνίδια
 • Αυτοσχεδιασμούς

Στα εργαστήρια διερευνούμε στην πράξη ερωτήματα όπως

 • τι παιχνίδια μπορώ να χρησιμοποιήσω και πώς μπορώ να επινοώ παιχνίδια;
 • πώς διευκολύνω τις ιδέες των παιδιών στο να φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες;
 • πώς χρησιμοποιώ τη θεατρική εμπειρία για να κάνω το μάθημα ενδιαφέρον;
 • πώς εμψυχώνω ένα εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού και διερευνητικής δραματοποίησης;
 • πώς εμψυχώνω ομάδες Αγωγής Υγείας (σχολική βία) και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;
 • ποιος είναι ο ρόλος μου ως εμψυχωτή –τριας;
 • πώς περνούμε από το εργαστήρι της τάξης στη θεατρική παράσταση;
 • πώς μπορεί να με βοηθήσει η ανάληψη ρόλου

Απόσπασμα από το βιβλίο «Η Παιδαγωγική του Θεάτρου»:
Η Παιδαγωγική του Θεάτρου ορίζει τις αρχές και τους σκοπούς της, στηριζόμενη στα πορίσματα της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και των κοινωνικών επιστημών ευρύτερα.
Ειδικότερα, η ψυχολογική θεώρηση της Παιδαγωγικής του Θεάτρου μάς επιτρέπει να ερμηνεύουμε και να κατανοούμε τη δημιουργία και την εμψύχωση του θεατρικού φαινομένου από την ψυχαναλυτική, φαινομενολογική-ανθρωπιστική, κοινωνικογνωστική και γνωστική του πλευρά. Η θεατρική εμπειρία γίνεται αντιληπτή μέσα από τη διαπροσωπική, κοινωνική, στοχαστική, γλωσσική και κιναισθητική διάσταση, που αποτελούν συστατικά στοιχεία της επιδιωκόμενης ‘δραματικής’ ανάπτυξης και μάθησης του υποκειμένου.
Προς αυτήν την κατεύθυνση καθοριστική είναι η σημασία:

 • της ενδοπροσωπικής – συναισθηματικής, διαπροσωπικής, γλωσσικής και κιναισθητικής νοημοσύνης, που συντελούν στην ανάπτυξη μιας ‘δραματικής ευφυΐας’ (dramatic intelligence) καθώς και της ‘αναπαραστατικής ευφυΐας’ (enactive intelligence), με την αξιοποίηση της φωνής, της στάσης και της χειρονομίας
 • της εγγενούς προ-αισθητικής θεατρικής ευφυΐας, που προϋπάρχει αλλά και προϋποθέτει την ενσυνείδητη δραματική ευφυΐα και εμπεριέχει ενσυναίσθηση, διαίσθηση, φαντασία και αυθορμητισμό
 • της ‘δραματικής φαντασίας’ (dramatic imagination), που περιλαμβάνει την ‘αναπαραστατική φαντασία’ (enactive imagination), του ηθοποιού, τη ‘γλωσσική φαντασία’ (linguistic imagination) του συγγραφέα και τις αντίστοιχες φαντασιακές διεργασίες του σκηνοθέτη, του σκηνογράφου και των άλλων συντελεστών της παράστασης παιδιών, που πραγματώνεται μέσω του θεατρικού ρόλου, του αυθορμητισμού και, συνακόλουθα, της αναδημιουργίας προτύπων συμπεριφοράς, της γνωριμίας και αναπαράστασης του κόσμου των ενηλίκων.

Σίμος Παπαδόπουλος
Λέκτορας Θεατρολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Εμψυχωτής Θεάτρου

Διευκρίνηση: ο χώρος αυτός δεν είναι η κεντρική ιστοσελίδα του Σίμου Παπαδόπουλου.
Συντηρείται από τους μαθητές του εργαστηρίου 2014. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους συντάκτες του site μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση 🙂