Ημερολόγιο εκδηλώσεων

 

χρησιμοποιούμε την εφαρμογή google calendar για το ημερολόγιο εκδηλώσεων. Το ημερολόγιο είναι δημόσιο.

Αν θέλετε να επισκεφθείτε το ημερολόγιο από οποιοδήποτε browser (π.χ. λόγω προβλημάτων εμφάνισης) μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό το link https://www.google.com/calendar/embed?src=hgd6vi290ts54dpldh60qqbhek%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Athens

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή iCal μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το link https://www.google.com/calendar/ical/hgd6vi290ts54dpldh60qqbhek%40group.calendar.google.com/public/basic.ics  (Μπορείτε να το αντιγράψετε και να το επικολλήσετε σε οποιαδήποτε εφαρμογή ημερολογίου υποστηρίζει τη μορφή iCal)

Advertisement